Hiere

Spilers en optredens

Spielje is ús passy. Wy dogge dat safolle mooglik binnen de aktiviteiten fan ús feriening, mar ek op lokaasje. Wolle jo guon fan ús spilers hiere foar in spesifike gelegenheid? Mei in besteande foarstelling mei in bepaald tema, of mei in goede doasis ymprovisaasjetalent? Nim dan kontakt op mei it sekretariaat foar de mooglikheden!